Voorwoord

Beste allen,

We leven in een rare tijd. Een coronapandemie die zich razendsnel verspreid heeft over
de wereld heeft heel veel evenementen helaas niet door laten gaan. Zo ook in eerste instantie De
Week der Besten 2020. Toen bleek dat er wat versoepelingen kwamen vanaf 1 juli, hebben we
gekeken wat voor mogelijkheden er waren om toch enkele vaste onderdelen door te kunnen laten
gaan.
Uiteraard wordt het geen Week der Besten zoals anders, maar neem maar van ons aan dat wij onze
uiterste best hebben gedaan om voor iedere doelgroep, voor zover mogelijk in verband met de
coronaregels, een activiteit te organiseren. Helaas kwam half juli het bericht van de gemeente dat er
geen braderie mocht komen. Waar in eerste instantie wel een vergunning voor was verleend maar
later weer werd ingetrokken na overleg met de Veiligheidsregio.

Het programma dit jaar is zeer beperkt, en mag daarom niet als een echte editie worden beschouwd.
Als bestuur hebben we daarom ook besloten dat het dit jaar geen officiële editie wordt, en daarmee
gaat de 28 e editie plaatsvinden in 2021!

We willen via deze weg een dankwoord richting Erik Nieborg en Arjan Wiegers geven. Deze heren
verzorgden jarenlang onze website en Facebookpagina. Heel hartelijk dank hiervoor!
Gelukkig hebben we vervanging voor hen gevonden, namelijk Paulien Potze. Zij gaat de promotie
verzorgen op Facebook en Instagram en ze gaat onze website beheren.
Ook zijn we zeer verheugd dat we als bestuur uitbreiding hebben gekregen in de naam van Anniek
Elzen. We wensen Anniek heel veel succes en plezier wensen met haar functie binnen ons bestuur
Hopelijk volgend jaar wel een daverende Week der Besten (editie 28), aan ons zal het niet liggen!
Heel veel plezier gewenst bij de activiteiten die wel doorgaan, blijf gezond, en hou rekening met
elkaar en de regels van RIVM.

Het bestuur

Voor de rest van het programma ,nieuws, inschrijving activiteiten , foto’s en updates verwijzen we u graag naar onze site www.weekderbesten.nl en onze Facebookpagina.

Bij deze willen we alle sponsoren en vrijwilligers alvast bedanken voor hun hulp en bijdrage. Zonder jullie was de Week der Besten niet mogelijk!